top of page

לעבור מבית פרטי לדירה- איך עושים זאת? 

צילום: עידן גור 

זוג בוגר החליט לעבור מבית פרטי גדול מימדים עם חצר פורחת לדירה. דירה גדולה עם מספר חדרים מספק ניתן למצוא

אך מה עושים עם הגינה ? מוצאים דירה עם מרפסות ענקיות אך בקומה נמוכה כי לא פשוט לעבור מהקרקע לגג. 

אתגר נוסף כיצד להעביר חיים שלמים ואוספים נפלאים של ריהוט, תמונות וחפצים לחלל קטן בהרבה ?

כבר מהמבואה לדירה מרגישים את החמימות וקבלת הפנים של הזוג המקסים והסלון המזמין,

המרפסות הכייפיות וחדרי העבודה/האירוח היפים מבטיחים שהחברים, הילדים והנכדים לא ישאירו להם זמן להשתעמם

bottom of page