top of page

הדירה הנוסטלגית על הגג- רעננה

דירה עם גג צמוד עברה מהפך- שיפוץ  והלבשת הבית. כל הרצפות חופו במעטה בטון דקיק וייחודי, הותאמו החדרים לנוחות הדיירים והגג הותאם גם לאנשים וגם לחתולים. הלבשה מחדש של כל הדירה: קירות רצפה ריהוט ותאורה וכמובן אמנות

צילום: נדב פקט

bottom of page