משרד של חברה פיננסית בבניין לשימור בשדרות רוטשילד

צילום: מאור מויאל- סטודיו רותם