משרד של חברה פיננסית בבניין לשימור בשדרות רוטשילד

צילום: מאור מויאל- סטודיו רותם

© 2013 by adi oz.      adi@adiozid.co.il     052-3894071