top of page

בית משפחתי עולה קומה

בית משפחתי שופץ ועוצב מחדש שיתאים למשפחה שהתבגרה.הילדים הגיעו לגיל שאפשר להתחיל! לגור בקומה נפרדת.

צילום: נדב פקט

bottom of page