top of page

הדירה הרגועה למשפחה הגדלה

​דירה שהותאמה למשפחה הגדלה באמצעות הלבשת הבית ונגרות בהתאמה.עיצוב פנים ללא שבירת קירות אלא הוספתם. הגדרנו ותחמנו אזורים מחדש, שיפרנו תנועה בדירה והתאימו את החדרים לקראת הגדלת המשפחה.לא חייבים לעבור דירה אפשר לעצב מחדש

צילום: נדב פקט

bottom of page